Dokumenti

Dubrovnik-skloniste-za-zivotinje-rjesenje.pdf

Standardni-operativni-postupci.pdf

Pravilnik-o-placama-i-ostalim-primanjima-radnika.pdf

Pravilnik-o-jednostavnoj-nabavi.pdf

Plan nabave za 2023.

2-ponovljeni-natjecaj-timaritelj.pdf

Natjecaj-kucni-mestar.pdf

Obavijest-o-izboru-kandidata-za-radno-mjesto-kucni-mestar.pdf

Natjecaj-referent-opcih-poslova.pdf

Obavijest-o-izboru-kandidata-za-radno-mjesto-referent-opcih-poslova.pdf

Natjecaj-timaritelj.pdf

Ponovljeni-natjecaj-timaritelj.pdf

Odluka-o-usvajanju-fin.plana-2024.pdf

Tablica-FP-Skloniste-za-nezbrinute-zivotinje.xlsx

Obavijest-o-izboru-kandidata-za-radno-mjesto-timaritelj.pdf

Obavijest-o-izboru-kandidata-2x-ponovljenog-natjecaja.pdf

STATUT.pdf

Plan-nabave-2024.pdf

Odluka-o-usvajanju-rebalansa.pdf

Obrazlozenje-fin.plana-2024.pdf

Izmjena-plana-nabave-2023.pdf

Odluka-o-odabiru-kandidata-2-izvrsitelja.pdf

Natjecaj-za-radno-mjesto-timaritelj-1-izvrsitelj.pdf

Natjecaj-za-radno-mjesto-timaritelj-2-izvrsitelja.pdf

Natjecaj-za-ravnatelja-JU-Skloniste.pdf

FINANCIJSKI-IZVJESTAJ-2023.xlsx

Biljeske-uz-financijska-izvjesca.docx

Referentna-stranica.pdf

Natjecaj-timaritelj.pdf

Odluka-o-imenovanju-ravnateljice.pdf

Obavijest-o-izboru-kandidata-timaritelj.pdf

Obrazlozenje-godisnjeg-izvjestaja-o-izvrsenju-financijskog-plana-2023.pdf

Godisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-financijskog-plana-za-2023.-godinu-opci-i-posebni-dio.pdf

Obavijest-o-izboru-kandidata-za-radno-mjesto-Timaritelj-2.pdf

Poziv-na-dostavu-ponuda-1.pdf

Prilog-II.-Troskovnik_usluga-1.xlsx

PRILOG-III-1.pdf

Natječaj-za-radno-mjesto-referent-općih-poslova.pdf

natječaj-za-radno-mjesto- timaritelj 

Izmjena plana nabave 2024.