Zakonske obaveze posjednika pasa i mačaka

  • Home
  • Zakonske obaveze posjednika pasa i mačaka
NENAPUŠTANJE:

Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov nestanak skloništu, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca. Zakonom o zaštiti životinja zabranjeno je napuštanje životinja. Propisana je kazna do 30 000 kn.

OBAVEZNO MIKROČIPIRANJE PASA:

Mikročipiranje pasa obavezno je u Republici Hrvatskoj. Kazna za nepoštovanje ove obaveze iznosi do 6000 kn. Grad Dubrovnik kontrolira obavezu označavanja pasa mikročipom, odnosno provjerava jesu li svi psi označeni mikročipom.

KONTROLA RAZMNOŽAVANJA:

Posjednik je dužan držati pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i spriječiti svako neregistrirano razmnožavanje. Na području Grada Dubrovnika propisuje se trajna sterilizacija kao obavezan način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka, osim u slučajevima ako je:

― posjednik uzgajivač pasa ili mačaka te ako ima rješenje nadležnog tijela o
registraciji uzgoja kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji
― posjednik kućnog ljubimca upisan u evidenciji za drugi način kontrole
razmnožavanja pasa i mačaka koju vodi Ustanova

Ako skrbnik ne želi zbrinuti neželjenu mladunčad, snosi troškove zbrinjavanja. Kao način kontrole razmnožavanja provodi se kastracija ženki i mužjaka pasa i mačaka, rutinski veterinarski zahvat koji sprječava neželjeno potomstvo. Kazna za nepoštovanje ove obaveze iznosi do 30 000 kn.

SVI POTREBNI UVJETI:

Skrbnik mora osigurati sve potrebne uvjete za držanje kućnih ljubimaca, što uključuje pravodobnu veterinarsku skrb i osiguravanje odgovarajuće njege bolesnog ili ozlijeđenog kućnog ljubimca. Zanemarivanje i zlostavljanje životinja kažnjivo je iznosom do 30 000 kn, a mučenje i ubijanje zatvorskom kaznom do godine dana.

KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA:

Pse se smije izvoditi na javne površine ako su označeni mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika. Psi se mogu kretati bez povodca, uz nadzor posjednika, na javnim površinama koje su za tu namjenu određene i posebno označene (parkovi za pse, plaže za pse i sl.).

Iz sigurnosnih razloga prometa, sugrađana i drugih životinja te u svrhu prevencije nekontroliranog razmnožavanja, zabranjeno je puštanje kućnih ljubimaca da samostalno šeću javnim površinama bez prisutnosti i nadzora posjednika. Za postupanje protivno ovim odredbama fizička osoba bit će kažnjena iznosom od 2000 kn.

ČIŠĆENJE IZMETA:

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri izvođenju kućnog ljubimca očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti – u protivnom plaća kaznu u iznosu od 2000 kn.

OVLASTI KOMUNALNOG REDARA:

Skrbnik životinje obavezan je komunalnom redaru predočiti dokaz o mikročipiranju i cijepljenju psa (putovnicu kućnog ljubimca), dopustiti mu očitanje mikročipa, omogućiti mu provjeru uvjeta držanja kućnog ljubimca i ustupiti mu na uvid traženu dokumentaciju.

UDOMLJAVANJE UMJESTO KUPNJE:

Udomljavanjem umjesto kupnje možete pomoći psu i svojoj zajednici. Pas iz skloništa je zdrav, cijepljen, mikročipiran i kastriran.

Budite odgovorni i ne riskirajte visoke novčane kazne! Odvedite svojega psa na cijepljenje, mikročipiranje i kastraciju te održavajte svoj grad čistim i ugodnim za život.

Ako ste svjedok kršenja zakona, zanemarivanja ili zlostavljanja životinja, svakako prijavite takve slučajeve nadležnoj veterinarskoj inspekciji i komunalnom redarstvu, a u slučaju zlostavljanja i policiji. Budite aktivni sudionik društva i štitite životinje!